Ισοζύγιο (Statement of financial position)

Ισοζύγιο είναι ένας λογιστικός πίνακας στον οποίο μεταφέρονται και καταχωρούνται πληροφοριακά στοιχεία από τους Λογαριασμούς.

Σκοπός της κατάρτισης του είναι σε πρώτη φάση, να εξασφαλίσει την ισότητα χρεώσεων-πιστώσεων κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και ο έλεγχος της ορθότητας μεταφοράς των στοιχείων από το Ημερολόγιο στους σχετικούς λογαριασμούς.

Στον τίτλο του ισοζυγίου πρέπει να αναγράφονται:

 1. Η επωνυμία της επιχείρησης
 2. Το είδος του ισοζυγίου
 3. Η ημερομηνία στην οποία αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες του

Είδη ισοζυγίων

ανάλογα με τους λογαριασμούς που αναφέρονται:

 • Ισοζύγιο λογαριασμών γενικού Καθολικού
 • Ισοζύγιο λογαριασμών αναλυτικού καθολικού

ανάλογα με το περιεχόμενο τους:

 • Πλήρη ισοζύγια
 • Ισοζύγια ποσών
 • Ισοζύγια υπολοίπων

ανάλογα με το χρόνο κατάρτισης τους:

 • Προσωρινά ισοζύγια
 • Προσαρμοσμένα ισοζύγια
 • Οριστικά ισοζύγια

Παράδειγμα:

Πλήρες προσωρινό καθολικό

Plires prosorino Katholiko

Ισοζύγιο λογαριασμών αναλυτικού Καθολικού

Isozygio logariasmon analytikou Katholikou