Κακή Πίστη (Bad faith)

Κακή πίστη είναι μια σκόπιμη, υστερόβουλη πράξη ή παράλειψη κάποιου που έχει σαν συνέπεια τη ζημιά τρίτου, ο οποίος τον είχε εμπιστευθεί δανείζοντάς τον.

Ο όρος είναι αντίθετος της καλής πίστης και των καλών συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα, ο όρος αναφέρεται στην εσκεμμένη πράξη ή παράλειψη ενός ατόμου για να ωφεληθεί το ίδιο ή να προκαλέσει ζημιά σε τρίτο άτομο.