Κακή Πίστη (Bad faith)

Κακή πίστη είναι μια σκόπιμη, υστερόβουλη πράξη ή παράλειψη κάποιου που έχει σαν συνέπεια τη ζημιά τρίτου, ο οποίος τον είχε εμπιστευθεί δανείζοντάς τον. Ο όρος είναι […]