Μεροληψία Τοποθεσίας (Location/ investor proximity bias)

Μεροληψία τοποθεσίας είναι μια συμπεριφορική θεωρία, σύμφωνα με την οποία, οι επενδυτικές αποφάσεις ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών φαίνεται να επηρεάζονται από την τοποθεσία, δηλαδή, να επενδύουν περισσότερο, απ’ ότι κανονικά θα αναμενόταν, σε μετοχές επιχειρήσεων που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά στην έδρα τους.

Η κάλυψη από τοπικά μέσα ενημέρωσης των νέων σχετικά με τις εταιρείες αυτές, τα νέα και οι συζητήσεις από γείτονες και φίλους σχετικά με τις επιχειρήσεις, ή απλά η δυνατότητα που έχουν οι επενδυτές να επισκεφτούν την έδρα των κοντινών επιχειρήσεων, φαίνεται ότι δημιουργούν μία ισχυρή προτίμηση και μεροληψία υπέρ των κοντινών επιχειρήσεων και επηρεάζουν την επενδυτική απόφαση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι επενδυτές με αυτήν την μεροληψία φαίνεται να έχουν υψηλότερες από τις αναμενόμενες αποδόσεις. Έτσι, οι διαχειριστές των αμοιβαίων κεφαλαίων εκμεταλλεύονται πληροφοριακά πλεονεκτήματα δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα σε τοπικές μετοχές.