Μεροληψία Τοποθεσίας (Location/ investor proximity bias)

Μεροληψία τοποθεσίας είναι μια συμπεριφορική θεωρία, σύμφωνα με την οποία, οι επενδυτικές αποφάσεις ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών φαίνεται να επηρεάζονται από την τοποθεσία, δηλαδή, να επενδύουν περισσότερο […]