Λογιστική Καταχώριση (Accounting posting)

Λογιστική καταχώριση (posting) είναι η διαδικασία μεταφοράς χρεωστικών και πιστωτικών ποσών από το Ημερολόγιο στο γενικό Καθολικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καταχωρίζονται μόνο τα τελικά σύνολα και όχι το ποσό κάθε ημερολογιακής εγγραφής ξεχωριστά.