Νομοθετικός Κίνδυνος (Legislative risk)

Νομοθετικός κίνδυνος είναι το ρίσκο που παίρνει μια επιχείρηση είτε να εισαχθεί μια νέα νομοθεσία, είτε να αλλάξει μια παλαιότερη, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι επενδύσεις της.

Παράδειγμα:
Μια πετρελαϊκή εταιρεία η οποία έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε κεφαλαικό εξοπλισμό εξαγωγής πετρελαίου, μπορεί να αναγκαστεί να δεχθεί σημαντική μείωση στο περιθώριο κερδών της αν η χώρα στην οποία δραστηριοποιείται θεσπίσει πιο αυστηρά περιβαλλοντικά μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να αυξήσει το λειτουργικό κόστος.

Είδη Κινδύνου

Οι εταιρείες και οι επενδυτές αντιμετωπίζουν διάφορα άλλα είδη κινδύνου ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων τους.

Μερικοί από τους οποίους είναι: