Οικονομικός Αποκλεισμός (Capital blockade)

Οικονομικός αποκλεισμός (capital blockade) είναι μία μορφή οικονομικής κύρωσης που περιορίζει ή εμποδίζει σε επενδυτικά κεφάλαια να εισέλθουν σε μία χώρα.

Αποκλεισμός (blockade) είναι η παρεμπόδιση της ακτογραμμής ή των συνόρων μιας χώρας, προκειμένου να εμποδιστεί η εισαγωγή εμπορευμάτων και προμηθειών σε αυτή.

Οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν από μια χώρα ή μια ομάδα χωρών, προκειμένου να βλάψουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας-στόχου, έτσι ώστε να ασκηθεί πίεση για την επίλυση εκκρεμών υποθέσεων.

Δεδομένου ότι οι περισσότερες χώρες βασίζονται σε ξένες επενδύσεις για οικονομική ανάπτυξη, ο περιορισμός αυτών των κεφαλαίων μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός και σχετικά ειρηνικός τρόπος για να γυρίσουν όλα τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, χωρίς την ανάγκη κλιμάκωσης σε ένοπλες συγκρούσεις.

Αυτού του είδους οι οικονομικές κυρώσεις μπορούν να συνδυαστούν με τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών που ανήκουν στους πολίτες της χώρας στην οποία αποκλείεται, προκειμένου να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση.