Οικονομικός Αποκλεισμός (Capital blockade)

Οικονομικός αποκλεισμός (capital blockade) είναι μία μορφή οικονομικής κύρωσης που περιορίζει ή εμποδίζει σε επενδυτικά κεφάλαια να εισέλθουν σε μία χώρα. […]