ΟΠΕΚ – Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries)

ΟΠΕΚ είναι ένα σύνολο πετρελαιοπαραγωγικών κρατών που ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό να παράσχει στα κράτη-μέλη τεχνική και οικονομική βοήθεια.

Ο ΟΠΕΚ δρα ως καρτέλ πετρελαίου και τα μέλη του συνεργάζονται ώστε να προσαρμόζουν τα επίπεδα παραγωγής και εξαγωγής αργού πετρελαίου, ασκώντας μεγάλη επιρροή στην τιμή του στην παγκόσμια αγορά, κυρίως μέσω ποσοστώσεων παραγωγής.

Σύμφωνα με το καταστατικό του, σκοπός του ΟΠΕΚ είναι:

  • ο συντονισμός και η ενοποίηση των πετρελαϊκών πολιτικών μεταξύ των κρατών μελών
  • η προστασία των συμφερόντων των πετρελαιοπαραγωγικών κρατών,
  • η εξασφάλιση ενός σταθερού εισοδήματος για τις χώρες παραγωγής,
  • η αποτελεσματική προμήθεια πετρελαίου προς τα κράτη που το καταναλώνουν,
  • μία λογική απόδοση των κεφαλαίων των επενδυτών της βιομηχανίας πετρελαίου.

Επειδή τα κράτη μέλη του ΟΠΕΚ κατέχουν τη συντριπτική πλειοψηφία των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και σχεδόν το ήμισυ των αποθεμάτων φυσικού αερίου στον κόσμο, ο οργανισμός έχει σημαντική ισχύ στις αγορές αυτές.

Simaia OPEC
Σημαία του ΟΠΕΚ