ΟΠΕΚ – Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (OPEC - Organization of the Petroleum Exporting Countries)

ΟΠΕΚ είναι ένα σύνολο πετρελαιοπαραγωγικών κρατών που ιδρύθηκε το 1960 με σκοπό να παράσχει στα κράτη-μέλη τεχνική και οικονομική βοήθεια. […]