Οριακό Προϊόν του Κεφαλαίου (Marginal product of capital)

Οριακό προϊόν κεφαλαίου είναι η αξία του πρόσθετου προϊόντος που παράγεται με την προσθήκη μιας επιπλέον μονάδας παραγωγικού συντελεστή. Είναι δηλαδή, η προσθήκη που κάνει η μονάδα αυτή στο συνολικό έσοδο.

Για να αποφασίσει μια επιχείρηση πόσες μονάδες θα πρέπει να χρησιμοποιήσει από ένα μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή προκειμένου να μεγιστοποιήσει το κέρδος της, θα πρέπει να συγκρίνει την προσθήκη που κάνει στο συνολικό έσοδο κάθε επιπλέον μονάδα του με το κόστος της μονάδας αυτής, δηλαδή να συγκρίνει το οριακό προϊόν του συντελεστή με την τιμή του.

Η επιχείρηση για να μεγιστοποιήσει το κέρδος της πρέπει να χρησιμοποιήσει όλες τις μονάδες του παραγωγικού συντελεστή που έχουν οριακό προϊόν του κεφαλαίου μεγαλύτερο από το κόστος του. Δηλαδή να χρησιμοποιήσει το συντελεστή μέχρι το σημείο στο οποίο το οριακό προϊόν του κεφαλαίου του να γίνει ίσο με την τιμή του (=το κόστος του).

Το οριακό προϊόν του κεφαλαίου ενός συντελεστή είναι το γινόμενο του οριακού φυσικού προϊόντος επί την τιμή του προϊόντος και μπορεί να βρεθεί επίσης με τη διαίρεση της μεταβολής του συνολικού εσόδου δια της μεταβολής της ποσότητας του συντελεστή.