Οριακό Προϊόν του Κεφαλαίου (Marginal product of capital)

Οριακό προϊόν κεφαλαίου είναι η αξία του πρόσθετου προϊόντος που παράγεται με την προσθήκη μιας επιπλέον μονάδας παραγωγικού συντελεστή. Είναι δηλαδή, η προσθήκη που κάνει η μονάδα αυτή στο συνολικό έσοδο. […]