Οριακό Προϊόν (Marginal product of labor)

Οριακό προϊόν είναι το επιπλέον προϊόν που μπορεί να παραχθεί με κάθε επιπρόσθετο συντελεστή παραγωγής που θα χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση κατά την παραγωγική διαδικασία.

Παράδειγμα:
paradeigma Oriakou proiontos

  • Αν η επιχείρηση χρησιμοποιήσει 1 παραγωγικό συντελεστή θα παράγει 50 μονάδες προϊόντος.
  • Αν χρησιμοποιήσει και δεύτερο συντελεστή, το οριακό προϊόν του οποίου είναι 45, θα παράγει 95 μονάδες προϊόντος.