Παρακράτηση / Οικειοποίηση (Appropriation)

Οικειοποίηση (appropriation) είναι η παρακράτηση χρημάτων για τη χρησιμοποίηση τους για συγκεκριμένο σκοπό. Ως οικονομικός όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές διαφορετικές περιπτώσεις όπως:

  • τον καθορισμό και την ψήφιση χορηγήσεων ή/και κονδυλίων για την κάλυψη μιας κρατικής δαπάνης
  • την παρακράτηση ενός ποσού για να διατεθεί σε έναν δικαιούχο όπως πχ η παρακράτηση ΦΠΑ για να αποδοθεί στο Δημόσιο
  • την απόφαση για διάθεση ενός κονδυλίου για ένα συγκεκριμένο σκοπό όπως για παράδειγμα μια επιχορήγηση
  • την παράνομη οικειοποίηση ξένων περιουσιακών στοιχείων