Παρακράτηση / Οικειοποίηση (Appropriation)

Οικειοποίηση (appropriation) είναι η παρακράτηση χρημάτων για τη χρησιμοποίηση τους για συγκεκριμένο σκοπό. Ως οικονομικός όρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές διαφορετικές περιπτώσεις όπως: […]