Περίοδος Χάριτος (Grace period)

Περίοδος χάριτος είναι η περίοδος που έχει συμφωνηθεί σε μία σύμβαση δανείου και μεσολαβεί μεταξύ της υπογραφής της και της ημερομηνίας έναρξης καταβολής των τοκοχρεολυτικών δόσεων.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, το χρέος δεν αποπληρώνεται, χωρίς το φόβο επιβολής κάποιας ποινής κατά του δανειολήπτη.