Περίοδος Χάριτος (Grace period)

Περίοδος χάριτος είναι η περίοδος που έχει συμφωνηθεί σε μία σύμβαση δανείου και μεσολαβεί μεταξύ της υπογραφής της και της ημερομηνίας έναρξης καταβολής των τοκοχρεολυτικών δόσεων. […]