Πιστωτής (Creditor)

Πιστωτής είναι ένα πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στο οποίο οφείλονται χρήματα.

Ο πιστωτής παρέχει πίστωση, δίνει δηλαδή σε άλλα πρόσωπα τη δυνατότητα να δανειστούν χρήματα με την προϋπόθεση να τα επιστρέψουν σε μελλοντική ημερομηνία.

Οι πιστωτές μπορούν να διαχωριστούν σε προσωπικούς και πραγματικούς:

  • Προσωπικοί πιστωτές είναι οι άνθρωποι που δανείζουν χρήματα σε φίλους και συγγενείς.
  • Οι πραγματικοί πιστωτές, όπως είναι οι τράπεζες, έχουν νομικά συμβόλαια με τους οφειλέτες που εγγυώνται ότι ο δανειστής έχει δικαίωμα διεκδίκησης πάνω στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη αν ο τελευταίος αποτύχει να αποπληρώσει το δάνειο του.

Κατηγορίες πιστωτών

Οι πιστωτές διαχωρίζονται επιπλέον σε:

  1. Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν το νομικό δικαίωμα να διεκδικήσουν περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη και να τα πουλήσουν σε περίπτωση χρεοκοπίας.
  2. Ανασφάλιστους, οι οποίοι δεν έχουν το παραπάνω δικαίωμα.
  3. Προνομιούχους, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων πιστωτών στην διεκδίκηση της περιουσίας του οφειλέτη σε περίπτωση χρεωκοπίας.
  4. Κατώτερους, των οποίων οι απαιτήσεις καλύπτονται μετά τους προνομιούχους πιστωτές.