Πολιτική Ανοιχτής Αγοράς (Open market operations)

Η πολιτική ανοιχτής αγοράς είναι ο σημαντικότερος τρόπος με τον οποίο η κεντρική τράπεζα επηρεάζει την προσφορά χρήματος, δηλαδή τη συνολική ποσότητα χρήματος σε κυκλοφορία.

Αυτό το επιτυγχάνει με τους εξής τρόπους:

  1. Όταν η κεντρική τράπεζα θέλει να αυξήσει την προσφορά χρήματος, αγοράζει κρατικά ομόλογα από το κοινό μέσω του χρηματιστηρίου.
  2. Όταν η κεντρική τράπεζα θέλει να μειώσει την προσφορά χρήματος, πουλά κρατικά ομόλογα στο κοινό.