Πολιτική Ανοιχτής Αγοράς (Open market operations)

Η πολιτική ανοιχτής αγοράς είναι ο σημαντικότερος τρόπος με τον οποίο η κεντρική τράπεζα επηρεάζει την προσφορά χρήματος, δηλαδή την συνολική ποσότητα χρήματος σε κυκλοφορία. […]