Πρόγραμμα Αγοράς Καλυμμένων Ομολογιών (Covered Bond Purchase Programme (CBPP))

Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν ένα πρόγραμμα της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (CBPP), για την αγορά καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ που έχουν εκδοθεί στην Ευρωζώνη, με σκοπό τη στήριξη ενός συγκεκριμένου τμήματος της χρηματοπιστωτικής αγοράς το οποίο ήταν πολύ σημαντικό για την άντληση ρευστότητας εκ μέρους των τραπεζών και πλήττονταν ιδιαιτέρως από τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Οι αγορές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος είχαν ονομαστική αξία 60 δισεκατομμύρια ευρώ και ολοκληρώθηκαν στις 30 Ιουνίου 2010.