Πρόβλεψη κατά της Φορολογικής Αποφυγής (Anti-avoidance provision)

Πρόβλεψη κατά της φορολογικής αποφυγής (anti-avoidance provision) είναι ένα σύνολο κανόνων που προσπαθούν να αποτρέψουν τεχνικές φοροαποφυγής, με τις οποίες μεταβιβάζεται ένας φορολογήσιμος λόγω κερδών τίτλος από έναν υποκείμενο σε φορολογία σε  έναν άλλον, ο οποίος απαλλάσσεται από αυτήν.

Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται κυρίως στις μετοχές λίγο πριν από τη διανομή μερίσματος.