Πρόβλεψη κατά της Φορολογικής Αποφυγής (Anti-avoidance provision)

Πρόβλεψη κατά της φορολογικής αποφυγής (anti-avoidance provision) είναι ένα σύνολο κανόνων που προσπαθούν να αποτρέψουν τεχνικές φοροαποφυγής, με τις οποίες […]