Reflection Effect (Reflection effect)

Reflection effect ονομάζεται η διαφορετική στάση που τηρούν οι επενδυτές απέναντι στον κίνδυνο στο χώρο των κερδών και απέναντι στο κίνδυνο στο χώρο των ζημιών.

Δηλαδή οι επενδυτές αποφεύγουν τον κίνδυνο όταν αντιμετωπίζουν κέρδη και αναζητούν τον κίνδυνο όταν αντιμετωπίζουν ζημιές. Αυτό εξηγείται από την θεωρία προοπτικής.