Single-Unit Franchising (Single-unit franchising)

Single-unit franchising είναι η πιο απλή και συνήθης μορφή δικαιόχρησης. Ο επιχειρηματίας επενδύει το δικό του κεφάλαιο και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης του, αποδεχόμενος όλους τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.