Stop Price (Stop price)

Stop price είναι η τιμή στην οποία μία stop order μετατρέπεται σε εντολή αγοράς. Μια stop price αγοράς εισάγεται πάνω από την τωρινή αγοραία τιμή ενώ μία stop price πώλησης εισάγεται κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς.

Σε κάθε περίπτωση, μόλις επιτευχθεί η stop price, ο χρηματιστής θα εκτελέσει την εντολή, ακόμη κι αν η τιμή της μετοχής ανέβει ή πέσει αρκετά παραπάνω από την stop price.

Αυτό σημαίνει ότι ο επενδυτής μπορεί τελικά να πληρώσει περισσότερα από ότι υπολόγιζε σε περίπτωση αγοράς ή να πάρει λιγότερα από αυτά που υπολόγιζε σε περίπτωση πώλησης.