Stop Price (Stop price)

Stop price είναι η τιμή στην οποία μία stop order μετατρέπεται σε εντολή αγοράς. Μια stop price αγοράς εισάγεται πάνω από την τωρινή αγοραία τιμή ενώ μία stop price πώλησης εισάγεται κάτω από την τρέχουσα τιμή αγοράς. […]