Συγκαλυμμένη Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο (Backdoor listing)

Backdoor listing είναι μια συγκαλυμμένη εισαγωγή (από την πίσω πόρτα) στο Χρηματιστήριο, μιας εταιρείας που δεν συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Για να το πετύχει αυτό, η συγκεκριμένη εταιρεία εξαγοράζει μια άλλη ήδη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, συγχωνεύεται μαζί της και χρησιμοποιεί πλέον το νέο πρόσωπό της με την επωνυμία της άλλης.