Συγκαλυμμένη Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο (Backdoor listing)

Backdoor listing είναι μια συγκαλυμμένη εισαγωγή (από την πίσω πόρτα) στο Χρηματιστήριο μιας εταιρείας, που δεν συγκεντρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. […]