Συμβιβασμός (Accord and satisfaction)

Συμβιβασμός είναι ο όρος που αφορά μια συμβιβαστική συμφωνία μεταξύ ενός οφειλέτη και ενός πιστωτή.

Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αναφέρεται είτε στην πληρωμή ενός ποσού μικρότερου από το αρχικό, είτε σε μια συμφωνία η οποία ακυρώνει ή τροποποιεί μια προηγούμενη.