Συμβιβασμός (Accord and satisfaction)

Συμβιβασμός είναι ο όρος που αφορά μια συμβιβαστική συμφωνία μεταξύ ενός οφειλέτη και ενός πιστωτή. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος αναφέρεται είτε στην πληρωμή ενός ποσού μικρότερου από το αρχικό, είτε […]