Σύστημα Διακανονισμού Αδιάλειπτης Σύνδεσης (Continuous linked settlement)

Σύστημα διακανονισμού αδιάλειπτης σύνδεσης (Continuous Linked Settlement (CLS)) είναι ένα οικονομικό σύστημα εκκαθαρίσεων που χρησιμοποιείται κυρίως από τις τράπεζες για να κανονίζει τις συναλλαγματικές συναλλαγές.

Το κύριο χαρακτηριστικό του CLS συγκρινόμενο με άλλα συστήματα εκκαθαρίσεων είναι ότι κανονίζει τις συναλλαγές σε πραγματικό χρόνο.

Όταν δηλαδή γίνεται μία συμφωνία, στην οποία καθένα από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη πουλάει κι αγοράζει ένα ξένο νόμισμα, το CLS φροντίζει οι συναλλαγές να γίνουν ταυτόχρονα. Χωρίς αυτό υπάρχει η πιθανότητα το ένα μέρος να παραδώσει χωρίς να λάβει κάτι, φαινόμενο γνωστό ως κίνδυνος διακανονισμού.

Το σύστημα διακανονισμού αδιάλειπτης σύνδεσης (CLS) δημιουργήθηκε από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου και ξεκίνησε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 2002. Από τότε καθιερώθηκε ως πρότυπο για συναλλαγματικές συμφωνίες μεταξύ μεγάλων τραπεζών.

Πλεονεκτήματα Διακανονισμού Αδιάλειπτης Σύνδεσης (CLS)

 

  • Εξαλείφει ή περιορίζει δραστικά τον κίνδυνο διακανονισμού στις διασυνοριακές πράξεις συναλλάγματος (cross border foreign exchange transactions) αφού εξασφαλίζει την ταυτόχρονη ανταλλαγή των ποσών μεταξύ των δύο αντισυμβαλλόμενων.Αυτό σημαίνει ότι ο διακανονισμός δεν πραγματοποιείται παρά μόνον εάν έχουν τεθεί στη διάθεση του CLS τα προς πληρωμή ποσά συναλλάγματος και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους
  • Εξαλείφει το κίνδυνο στις διασυνοριακές εντολές πληρωμής αφού ο διακανονισμός γίνεται την ίδια ημέρα (same day).
  • Οδηγεί σε μεγαλύτερη λειτουργική αποτελεσματικότητα μειώνοντας τα λάθη των πληρωμών, εισπράξεων και επαληθεύσεων.
  • Ο μειωμένος κίνδυνος διακανονισμού επιτρέπει την αύξηση των ορίων συναλλαγών με αντισυμβαλλόμενες τράπεζες με αποτέλεσμα την αύξηση των διεθνών συναλλαγών σε συνάλλαγμα.