Σύστημα Διακανονισμού Αδιάλειπτης Σύνδεσης (Continuous linked settlement)

Σύστημα διακανονισμού αδιάλειπτης σύνδεσης (Continuous Linked Settlement (CLS)) είναι ένα οικονομικό σύστημα εκκαθαρίσεων που χρησιμοποιείται κυρίως από τις τράπεζες για να κανονίζει τις συναλλαγματικές συναλλαγές. […]