Παραίτηση (δικαιώματος) (Abandon)

Παραίτηση ονομάζεται η άρνηση εξάσκησης ενός option κατά την ημερομηνία λήξης του. Αυτό συμβαίνει όταν ένα option είναι out of the money κατά την ημερομηνία λήξης του. […]