Παραίτηση (δικαιώματος) (Abandon)

Παραίτηση (δικαιώματος) ονομάζεται η άρνηση εξάσκησης ενός option κατά την ημερομηνία λήξης του.

Αυτό συμβαίνει όταν ένα option είναι out of the money κατά την ημερομηνία λήξης του. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να παραιτηθεί του δικαιώματος του αν είναι πλέον ασύμφορο ή είναι εξαιρετικά απίθανο να αποδώσει κέρδος.