Απόλυτο της Ευθύνης (Absoluteness of responsibility)

Απόλυτο της ευθύνης είναι ο όρος που αναφέρει ότι οι διευθυντές δεν μπορούν να αποφύγουν ολοκληρωτικά τις ευθύνες για πράξεις ή παραλείψεις των υφισταμένων τους. […]