Χώρα υπό ένταξη (Accession country)

Υπό ένταξη χώρα είναι ένα κράτος του οποίου η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την πορεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσον αφορά τη συμμόρφωση με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης. […]