Λογιστικό Κύκλωμα (Accounting cycle / process)

Λογιστικό κύκλωμα είναι ένα σύνολο διαδικασιών και ενεργειών που υποστηρίζεται από διάφορα λογιστικά στοιχεία, βιβλία, λογαριασμούς και εκθέσεις. […]