Λογιστικό Σχέδιο (Accounting plan)

Λογιστικό σχέδιο είναι το σχέδιο με το οποίο καθορίζονται οι λογαριασμοί που θα τηρηθούν, οι πηγές άντλησης των απαραίτητων στοιχείων και υλικών για τη δραστηριότητα της επιχείρησης και την αποτελεσματικότητά της, […]