Άδεια Εισαγωγής / Εξαγωγής (Export / Import licence)

Άδεια εξαγωγής είναι ένα έγγραφο ελέγχου που εκδίδεται από ένα δημόσιο οργανισμό και εξουσιοδοτεί την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων που υπάγονται σε περιορισμό λόγω ποσοστώσεων. […]