Άδεια Εισαγωγής / Εξαγωγής (Export / Import licence)

Άδεια εξαγωγής είναι ένα έγγραφο ελέγχου που εκδίδεται από ένα δημόσιο οργανισμό και εξουσιοδοτεί την εισαγωγή ή εξαγωγή συγκεκριμένων εμπορευμάτων που υπάγονται σε περιορισμό λόγω ποσοστώσεων.

Η άδεια εξαγωγής χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εξαγωγής:

  • ευαίσθητων τεχνολογιών (πχ μικροεπεξεργαστές, αεροδιαστημική τεχνολογία, εξελιγμένο λογισμικό),
  • απαγορευμένων υλικών (φάρμακα, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα),
  • επικίνδυνων υλικών (εκρηκτικά, ραδιενεργές ουσίες),
  • στρατηγικών υλικών (ουράνιο, προηγμένα και μυστικά κράματα) ή
  • προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη στην εγχώρια αγορά (τρόφιμα, πρώτες ύλες, μέταλλα)