Διαφήμιση (Advertisement / Advertising)

Διαφήμιση είναι η διαδικασία προβολής μέσω της οποίας γίνεται γνωστό ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με στόχο την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού και ιδιαίτερα των πελατών μιας επιχείρησης. […]