Ακάλυπτη Επιταγή / χωρίς Αντίκρισμα (Cheque / check without cover)

Ακάλυπτη επιταγή είναι μια επιταγή που δεν εξοφλήθηκε διότι δεν υπήρχε επαρκές υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη. […]