Ακάλυπτη Επιταγή / χωρίς Αντίκρισμα (Cheque / check without cover)

Ακάλυπτη επιταγή είναι μια επιταγή που δεν εξοφλήθηκε διότι δεν υπήρχε επαρκές υπόλοιπο στον τραπεζικό λογαριασμό του εκδότη.

Σε περιπτώσεις που ο εκδότης εκδίδει ακάλυπτες επιταγές κατά συνήθεια ή οι περιστάσεις τέλεσης τον καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο, και μετά από έγκληση του κομιστή, μπορεί να επιβληθεί και ποινή φυλάκισης.

Είδη Επιταγών

Γενικότερα, υπάρχουν διάφορα είδη επιταγών όπως: