Ρεκόρ Υψηλής Τιμής (All-Time High (ATH))

All-Time High (ATH) είναι η υψηλότερη τιμή που έχει επιτύχει ένα περιουσιακό στοιχείο στη χρηματιστηριακή αγορά. Η All-Time High (ATH) τιμή αντιπροσωπεύει τη θεωρητικά μέγιστη τιμή για την οποία κάποιος θα μπορούσε να πουλήσει ένα […]