Ρεκόρ Υψηλής Τιμής (All-Time High (ATH))

All-Time High (ATH) είναι η υψηλότερη τιμή που έχει επιτύχει ένα περιουσιακό στοιχείο στη χρηματιστηριακή αγορά.

Παράδειγμα:
Εάν η μετοχή μιας νεοεισερχόμενης εταιρείας ΑΒΓ διαπραγματευόταν τον Ιανουάριο στα 100€, τον Φεβρουάριο στα 120€, ενώ τον Μάρτιο είχε πέσει στα 80€, τότε το ATH της μετοχής είναι τα 120€.

Η All-Time High (ATH) τιμή αντιπροσωπεύει τη θεωρητικά μέγιστη τιμή για την οποία κάποιος θα μπορούσε να πουλήσει ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και αντιπροσωπεύει επίσης τη μέγιστη τιμή όπου ένας άλλος επενδυτής θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για αυτό το περιουσιακό στοιχείο.

Το αντίθετο του ATH είναι το All-Time Low (ATL) το οποίο χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά για ρεκόρ χαμηλότερης τιμής στην οποία έχει διαπραγματευτεί ένα περιουσιακό στοιχείο. Συνήθως αναφορά για All-Time Low γίνεται μόνο αφού ένα περιουσιακό στοιχείο ή χρεόγραφο γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο.

All-Time High & Κεφαλαιοποίηση

Η έννοια του All-Time High μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όταν υπολογίζεται η αξία κεφαλαιοποίησης μιας αγοράς (market cap).

Παράδειγμα:
Αν μια μετοχή της εταιρείας ΑΒΓ πωληθεί έναντι 120€ και η εταιρεία διαθέτει 1.000.000 μετοχές, τότε η κεφαλαιοποίηση της έφτασε ATH αξίας 120.000.000€.