Ρεκόρ Χαμηλής Τιμής (All-Time Low (ATL))

All-Time Low (ATL) είναι η χαμηλότερη τιμή που έχει πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο στη χρηματιστηριακή αγορά. Η All-Time Low (ATL) τιμή αντιπροσωπεύει τη θεωρητικά ελάχιστη τιμή για την οποία κάποιος θα μπορούσε να […]