Ρεκόρ Χαμηλής Τιμής (All-Time Low (ATL))

All-Time Low (ATL) είναι η χαμηλότερη τιμή που έχει πωληθεί ένα περιουσιακό στοιχείο στη χρηματιστηριακή αγορά.

Παράδειγμα:
Εάν η μετοχή μιας νεοεισερχόμενης εταιρείας ΑΒΓ διαπραγματευόταν τον Ιανουάριο στα 100€, τον Φεβρουάριο στα 120€, ενώ τον Μάρτιο είχε πέσει στα 80€, τότε το ATL της μετοχής είναι τα 80€.

Η All-Time Low (ATL) τιμή αντιπροσωπεύει τη θεωρητικά ελάχιστη τιμή για την οποία κάποιος θα μπορούσε να πουλήσει ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και αντιπροσωπεύει επίσης τη χαμηλότερη τιμή όπου ένας άλλος επενδυτής θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για αυτό το περιουσιακό στοιχείο.

Το αντίθετο του ATL είναι το All-Time High (ATH) το οποίο χρησιμοποιείται όταν γίνεται αναφορά για ρεκόρ υψηλότερης τιμής στην οποία έχει διαπραγματευτεί ένα περιουσιακό στοιχείο.

All-Time Low & Κεφαλαιοποίηση

Η έννοια του All-Time Low μπορεί επίσης να εφαρμοστεί όταν υπολογίζεται η αξία κεφαλαιοποίησης μιας αγοράς (market cap).

Παράδειγμα:
Αν μια μετοχή της εταιρείας ΑΒΓ πωληθεί έναντι 80€ και η εταιρεία διαθέτει 1.000.000 μετοχές, τότε η κεφαλαιοποίηση της έφτασε ATL αξίας 80.000.000€.