Εφοδιαστική Αλυσίδα / Αλυσίδα Προμηθειών (Supply chain)

Αλυσίδα προμηθειών είναι ένα δίκτυο το οποίο δημιουργείται μεταξύ διαφόρων εταιρειών που παράγουν, επεξεργάζονται και διανέμουν ένα εξειδικευμένο προϊόν. Η αλυσίδα προμηθειών (supply chain) περιλαμβάνει […]